mbank konto osobiste

Konto osobiste za 0 zł i nawet do 140 zł premii – mBank

Załóż eKonto z mBank i zyskaj zwrot gotówki

Załóż konto, korzystaj ze wszystkich jego możliwości a dodatkowo odbierz łącznie aż 140 zł w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Do promocji można przystąpić od 13.12.2018 r. do 14.02.2019 r. Promocja trwa od 13.12.2018 r. do 31.07.2019 r.

Jak zyskać 100 zł? Jak zyskać 40 zł?
1. Zasil jednorazowo konto kwotą
min. 1 000 zł w ciągu 7 dni od otwarcia konta
1. W kolejnym miesiącu zasil konto kwotą
min. 1 000 zł
2. Wykonaj min. 5 transakcji kartą
na dowolną kwotę
2. Wykonaj min. 5 transakcji kartą
na dowolną kwotę

Przykład: Otwierasz konto 20.12.2018. Zasil je kwotą 1 000 zł do 27.12.2018. Do końca stycznia 2019 roku wykonaj minimum 5 transakcji kartą. Odbierz od nas 100 zł. W lutym 2019 roku zasil konto kwotą 1 000 zł i wykonaj minimum 5 transakcji. Odbierz kolejne 40 zł.

Załóż konto korzystając z adresu : https://www.kontadlamlodych.pl/mbank-140-zl-wniosek

Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji?

Źródło: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-z-premia-iii-edycja-14-02-2019.pdf

1. Z Promocji możesz skorzystać, jeśli w dniu, w którym do niej przystępujesz, spełnisz łącznie poniższe
warunki:
1) jesteś nowym Klientem Banku,
2) w okresie, w którym możesz przystąpić do Promocji złożysz wniosek o otwarcie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub plus, zwane dalej eKontem
promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej, zwaną dalej kartą promocyjną,
3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,
4) zawrzesz umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową, przy
czym musi to być umowa indywidualna (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).
2. Przez nowego Klienta, rozumiemy osobę, którą począwszy od 01.01.2017 r. nie była lub nadal nie jest
Posiadaczem lub Współposiadaczem:
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Szczegółowe prezentację możecie znaleźć pod adresem: https://www.kontadlamlodych.pl/prezentacja-mbank-140-zl

O koncie osobistym w mBank

Osobiście od wielu lat posiadam konto w mBank, zarówno prywatne, jak i firmowe. Z obu jestem bardzo zadowolony. Z naliczeniem opłat, jedynie spotkałem się w momencie wypłacania gotówki z bankomatu innego banku, reszta opłat jest niwelowana przez drobne wymagania np. wpływ na konto.

Panel www konta osobistego jest bardzo intuicyjny, kilkudniowe korzystanie z konta sprawi, że nikt nie powinien mieć z tym problemu, podobnie z aplikacją mobilną. Poniżej przedstawiam prezentację aplikacji mobilnej mBank:

 

Poniżej kilka najważniejszych według mnie informacji:

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*