Kredyt Studencki

student kredyt studencki

Informacja o kredytach studenckich

Od 1998 roku w Polsce funkcjonuje kredyt studencki, który pozwala studentom uczyć się w innym mieście. Jest to duże ułatwienie, w szczególności, że młode osoby dostają go na znacznie korzystniejszych warunkach, niż normalny kredytobiorca.

Czym są kredyty studenckie?

Kredyt studencki to sposób na utrzymanie się w okresie studiów. Można go przeznaczyć na swoje własne wydatki, koszty utrzymania poza domem rodzinnym, bądź po prostu odłożyć lub zainwestować. Jego oprocentowanie jest niezwykle niskie, ponieważ wynosi 0,875%.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci uczelni publicznych i prywatnych, który studiują dziennie, wieczorowo, bądź zaocznie oraz nie ukończyli jeszcze 25. roku życia. Ponadto, mogą o niego ubiegać się doktoranci, studenci lub słuchacze Akademii obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Ważne jest również to, aby studenci nie pochodzi z zamożnych rodzin. Kredyt studencki można więc otrzymać, jeśli dochód na osobę nie przekracza maksymalnej wartości. Kwotę tę ustala i podaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2018/2019 wynosi on 2500 złotych netto za osobę.

Należy jednocześnie nadmienić, że o kredyt studencki można ubiegać się tylko raz. Jeśli więc student zaciągnął go na studiach licencjackich, nie może dostać go w trakcie studiów magisterskich.

Jak wygląda proces składania wniosku o kredyt?

Proces składania wniosku o kredyt studencki wymaga od kredytobiorcy odpowiednich dokumentów, takich jak:

  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że kredytobiorca jest studentem, bądź dokument potwierdzający udział w rekrutacji na daną uczelnię;
  • wniosek składany w banku kredytującym oraz potwierdzenie dochodów rodziny studenta;
  • dokumenty wymagane przez konkretny bank, które pozwolą ocenić zdolność kredytową i zabezpieczenie spłat kredytu.

Wnioski można składać od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym przez studenta banku.

Jak wygląda zawarcie umowy o kredyt?

Zawarcie umowy o kredyt ma miejsce po przebytej pozytywnej weryfikacji przez studenta oraz złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Kredytobiorca podpisuje z wybranym bankiem rzeczoną umowę, a następnie co miesiąc na jego konto wpływa określona kwota. Rata podstawowa obecnie wynosi 600 złotych, jednakże można wnioskować o ratę obniżoną, czyli 400 złotych miesięcznie, bądź podwyższoną – 800 lub 1000 złotych miesięcznie.

Gdzie wziąć kredyt studencki?

W chwili obecnej nie wszystkie banki udzielają kredytu studenckiego. Można ubiegać się o niego w następujących instytucjach:

  • PKO Bank Polski SA;
  • Bank Pekao SA;
  • SGB-Bank SA;
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Poręczenie spłaty kredytu

Jednym z wymogów uzyskania kredytu studenckiego jest posiadanie poręczyciela, który w razie potrzeby spłaci zaciągnięty dług. Zwykle takimi osobami są rodzice, rodzeństwo lub wujostwo. Jeśli jednak rodzice nie posiadają zdolności kredytowej, bądź też nie żyją – poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego, bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwsza instytucja zobowiązuje się zostać poręczycielem w 100% od kwoty kredytu, jeśli student nie ma opieki rodzicielskiej (niezależnie od dochodu) lub dochód nie przekracza na osobę 1500 złotych oraz w 90% kwoty, jeśli dochód nie przekracza 2000 złotych.

Druga z instytucji zostaje poręczycielem, jeśli studenci zamieszkują obszar wiejski. Poręczenie może wynieść od 80% do 100% zależnie od wysokości dochodu na osobę.

Spłata kredytu: jak wygląda?

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. W przypadku ich przerwania, ma miejsce od następnego miesiąca po terminie, w którym należy przestawić ważną legitymację. Liczba rat jest dwukrotna w stosunku do rat wypłaconych. Jeśli więc bank wypłacał studentowi kredyt przez dwa lata, ten będzie spłacał go przez cztery.

Jeśli więc student zdecyduje się na ratę podwyższoną kredytu, spłaca w późniejszym czasie większą kwotę co miesiąc. W przypadku 400 złotych – jest to 200 złotych spłaty co miesiąc, 600 złotych – rata wyniesie 300 złotych po ukończeniu studiów, a 800 złotych – 400 złotych miesięcznie i tak dalej.

Czy można zmniejszyć wysokość raty?

Wysokość raty kredytu studenckiego, którą student dostaje może wynosić od 400 do 1000 złotych. Podstawowa to 600 złotych, jednak można ją obniżyć na wniosek studenta. To skutkuje również w późniejszym czasie mniejszymi ratami spłaty.

Wysokość spłaty rat, które należy spłacić wynoszą pięćdziesiąt procent mniej w stosunku do tych, które student otrzymywał. Istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie części kredytu.

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego

Studenci, którzy ukończą studia w gronie najlepszych absolwentów, mogą liczyć na umorzenie części kredytu. Wówczas muszą zwrócić się do uczelni o wypełnienie zaświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.